Pre-loader

Minus webshop är CO2-neutral


Minus er Co2 neutral website


Minus webshop är CO2-neutral

Vi är väl medvetna om det faktum att driva en webbshop har inverkan på klimatet, så vi har gjort något åt den saken.

Webbshoppar avger CO2 eftersom elektricitet används för datorer och monitorer och för servrar som är värdar för webbshoppen. För att kompensera detta koldioxidutsläpp deltar vi i ett program som initierar olika CO2 reduceringsprojekt och som bidrar till att öka andelen av förnyelsebar klimatvänlig energikälla som t ex vindkraft.

Programmet är godkänt av The Gold Standard som ursprungligen var grundat av WWF (World Wildlife Fund) och som också granskas av Deloitte som granskar och verifierar CO2 beräkningar.

Läs mer om programmet här: Carbon neutral website

För att verifiera medverkan i detta klimat initiativ ’CO2 neutral websites’ utfärdas ett certifikat som måste förnyas varje år. För att granska Minus certifikat vänligen klicka här MINUS CERTIFICATE.

Pre-loader